1 سعید صادقی (متولد 1332) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: سعید صادقی (متولد 1332)
نام اثر : هیچکس ما را نشناخت (اعزام نیرو به جبهه- تهران)

امضا: «سعید صادقی 1364 AP+1/1» (پشت اثر)
چاپ فاین‌آرت روی بوم
99×142 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1364
تاریخ چاپ: 1402
شماره 1 از تعداد 1 نسخه + 1 نسخه هنرمند


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 320,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : هیچکس ما را نشناخت (اعزام نیرو به جبهه- تهران)

امضا: «سعید صادقی 1364 AP+1/1» (پشت اثر)
چاپ فاین‌آرت روی بوم
99×142 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1364
تاریخ چاپ: 1402
شماره 1 از تعداد 1 نسخه + 1 نسخه هنرمند

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 1 از سعید صادقی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.