48 کاظم چلیپا (متولد 1336) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: کاظم چلیپا (متولد 1336)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «چلیپا» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
188×165 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 110,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «چلیپا» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
188×165 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

درباره اثر

کاظم چلیپا در خلال چهار دهه آفرینش هنری، به نمایش روح ملت ایران در سال‌های طوفانی تاریخ و سرنوشت در آثارش پرداخته است. نقاشی‌های وی برآمده از اندیشه‌ها، عقاید سیاسی و آرمان‌گرایی او هستند. آثار متأخر وی عاری از فیگورهای انسانی‌اند و با بیانی نمادین بار معنایی خود را به نمایش می‌گذارند.

اثر حاضر نیز از جمله نقاشی‌های متأخر اوست که در آن هنرمند، درختی خشکیده و سالمند که بر زمین افتاده را به تصویر کشیده که در جهتی اریب کادر را به دونیمه تقسیم می‌کند و به واسطه نورپردازی خاص و پرداختن به جزییات بر حضور آن تأکید می‌ورزد. نور زرد رنگی که بر شاخه‌های خشکیده درخت تابیده از کسالت کهنگی و ممات آن کاسته و فرم تنه درخت به سان پیکره نیمه‌جانی که مرگ خود را نپذیرفته و می‌خواهد به سختی از زمین بلند شود، بارقه‌های امید را یادآور می‌شود و به آن حیات می‌بخشد. فضای پس‌زمینه تابلو منظره‌ای امپرسیونیستی است که وضوح چندانی ندارد، اما سوژه اصلی با دقت بیشتری پرداخت شده و به واقع‌گرایی وفادار مانده است. جهت شیارهایی که با دقت روی تنه درخت اجرا شده با جهت ضربه‌قلم‌هایی که پس‌زمینه را شکل داده‌اند در کنار تیرگی و روشنی، نوعی کنتراست در تابلو ایجاد کرده که تمام توجه مخاطب را به خود معطوف می‌کند.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 48 از کاظم چلیپا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.