67 کاظم چلیپا (متولد 1336) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: کاظم چلیپا (متولد 1336)
نام اثر : مرثیه ای برای صورتی

امضاء: «کاظم چلیپا» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
200×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : مرثیه ای برای صورتی

امضاء: «کاظم چلیپا» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
200×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 67 از کاظم چلیپا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.