84 کاظم چلیپا (متولد 1336) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: کاظم چلیپا (متولد 1336)
نام اثر : گفت‌و‌گوی هزارساله

رنگ‌روغن روی بوم
120×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 38,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : گفت‌و‌گوی هزارساله

رنگ‌روغن روی بوم
120×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 84 از کاظم چلیپا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.