61 داریوش قره‌زاد (متولد 1355) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: داریوش قره‌زاد (متولد 1355)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «قره‌زاد 2017» (پایین راست)
رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، راست 115×150 سانتیمتر، چپ 140×150 سانتیمتر، در مجموع 255×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 36,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «قره‌زاد 2017» (پایین راست)
رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، راست 115×150 سانتیمتر، چپ 140×150 سانتیمتر، در مجموع 255×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 61 از داریوش قره‌زاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.