111 داریوش قره‌زاد (متولد 1355) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: داریوش قره‌زاد (متولد 1355)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «قره‌زاد 2009» (وسط)
رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
186×146 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1388

برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 300,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 330,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «قره‌زاد 2009» (وسط) رنگ روغن و اکریلیک روی بوم 186×146 سانتیمتر تاریخ اثر: 1388
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 111 از داریوش قره‌زاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.