22 داریوش قره‌زاد (1355) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: داریوش قره‌زاد (1355)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه هویت ملی

امضاء: «قره زاد 2013»(پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
190×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه هویت ملی

امضاء: «قره زاد 2013»(پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
190×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 22 از داریوش قره‌زاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.