162 داریوش قره‌زاد (متولد 1355) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: داریوش قره‌زاد (متولد 1355)
نام اثر :

اکريليک روي بوم
140×140 سانتي متر
تاریخ اثر:1389


برآورد قیمت : 100 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 7,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

اکريليک روي بوم
140×140 سانتي متر
تاریخ اثر:1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 162 از داریوش قره‌زاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.