94 داریوش قره زاد (متولد 1355) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: داریوش قره زاد (متولد 1355)
نام اثر : از مجموعه شناسایی

امضاء: «قره زاد 2013» (بالا چپ)
رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
180×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه شناسایی

امضاء: «قره زاد 2013» (بالا چپ)
رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
180×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 94 از داریوش قره¬زاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.