51 رضا بانگیز (متولد 1316) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا بانگیز (متولد 1316)
نام اثر : شادی کنار جاجرود

چاپ لینوکات روی بوم
90×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1388


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شادی کنار جاجرود

چاپ لینوکات روی بوم
90×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 51 از رضا بانگیز به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.