24 رضا بانگیز (متولد 1316) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا بانگیز (متولد 1316)
نام اثر : سرخی لبت گوجه‌فرنگی
امضا: «بانگیز 88» (پایین چپ)
چاپ لینولئوم و اکریلیک روی بوم
91×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1388

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 550,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 605,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : سرخی لبت گوجه‌فرنگی امضا: «بانگیز 88» (پایین چپ) چاپ لینولئوم و اکریلیک روی بوم 91×150 سانتیمتر تاریخ اثر: 1388
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 24 از رضا بانگیز به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.