78 مهدی سحابی (1388-1322) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهدی سحابی (1388-1322)
نام اثر : از مجموعه ستون‌ها

ترکیب مواد روی چوب
18×33×77 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1380
- اثر حاضر در کتاب «مهدی سحابی، گزیده آثار 1322-1388» (ص 104) به کوشش سارا سحابی و مجید سحابی، انتشارات نظر (1391) به چاپ رسیده است.


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه ستون‌ها

ترکیب مواد روی چوب
18×33×77 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1380
- اثر حاضر در کتاب «مهدی سحابی، گزیده آثار 1322-1388» (ص 104) به کوشش سارا سحابی و مجید سحابی، انتشارات نظر (1391) به چاپ رسیده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 78 از مهدی سحابی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.