59 مهدی سحابی (1388-1322) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهدی سحابی (1388-1322)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه دیوارنوشته ها

ترکیب مواد روی چوب
100×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: دهه 1380


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه دیوارنوشته ها

ترکیب مواد روی چوب
100×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: دهه 1380

درباره اثر

یک نقاشی دیواریِ پُر حاشیه و احتمالاً اعتراض‌آمیز، نخستین واکنش و تعبیری است که با دیدن این اثر گرافيتی مهدی سحابی به ذهن بیننده خطور می‌کند. او بوم نقاشی را به مثابه بخشی از دیوارهای یک شهر، به نمایش نشانه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه معاصر اختصاص داده است. اثر حاضر بیش از اینکه دیوارنگاره‌های رسمی شهری را نمایندگی کند، گرافیتی‌های پُر بیان و مهیج حاشیه شهرها یا به عبارتی دیگر، نقاشی دیواری غیررسمی را به یاد می‌آورد. علاوه بر اینکه زمینه اثر با رنگ اکریلیک پوشانده شده، نوشته‌هایی با اسپری و مداد، همچون یادگاری‌نویسی‌های نقش‌بسته بر در و دیوار شهر و فضاهای عمومی، نقاشی را بیشتر به فضایی غیررسمی و معترض نزدیک می‌کند. در بخش‌هایی از اثر چهره‌های سیاسی، اجتماعی و یا هنری، و حتی چهره خود هنرمند دیده می‌شود. هنرمند در جایی با مغلطه‌سازی مفاهیم و انگاره‌های بدیهی به اثر خود وجهی طنزآمیز نیز می‌بخشد.

مهدی سحابی در این اثر با بهره از نشانه‌های تصویری و کلامی، تلفیق متن و تصویر، استفاده از رنگ‌های شبه‌صنعتی و تأثیر نامتعارف اسپری، ترکیب مواد، خراش‌های نازک بر سطح اثر، ارجاع برجسته و آشکار به گفتمان‌های سیاسی- اجتماعی سده اخیر و در نهایت خارج کردن اثر از بیان جدی و کلاسیک نشان می‌دهد که بی‌تأثیر از هنر پست‌مدرن نبوده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 59 از مهدی سحابی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.