9 حسین محجوبی (متولد 1309) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین محجوبی (متولد 1309)
نام اثر : آرامش در طبیعت کوهین

امضاء: «ح-محجوبی H. MAHJOUBI 2012» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
120×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 4000 - 3000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 500,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : آرامش در طبیعت کوهین

امضاء: «ح-محجوبی H. MAHJOUBI 2012» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
120×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 9 از حسین محجوبی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.