28 حسین محجوبی (1309) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین محجوبی (1309)
نام اثر :

امضاء: «حسین محجوبی، H.Mahjoubi 89» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
120×80 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 38,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «حسین محجوبی، H.Mahjoubi 89» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
120×80 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 28 از حسین محجوبی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.