14 حسین محجوبی (1309) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین محجوبی (1309)
نام اثر :

امضاء : «حسین محجوبی، H.MAHJOUBI 88» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
70×50 سانتی متر
تاریخ اثر:1367


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 18,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء : «حسین محجوبی، H.MAHJOUBI 88» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
70×50 سانتی متر
تاریخ اثر:1367

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 14 از حسین محجوبی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.