58 عبدالحمید پازکی (متولد 1334) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: عبدالحمید پازکی (متولد 1334)
نام اثر : چشمه‌های عمیق جنوب ایران
امضا: «عبدالحمید پازکی A. Hamid Pazoki» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد روی بوم
170×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 500,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 550,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : چشمه‌های عمیق جنوب ایران امضا: «عبدالحمید پازکی A. Hamid Pazoki» (پشت اثر) ترکیب‌مواد روی بوم 170×140 سانتیمتر تاریخ اثر: 1392
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 58 از عبدالحمید پازکی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.