88 مونا پاد (متولد 1353) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: مونا پاد (متولد 1353)
نام اثر : کوسه
امضا: «mona.022» (روی اثر)
برنز، برنج و استیل با رنگ کوره‌ای
36×110×157 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401
تک‌نسخه

برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 1,150,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 1,265,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : کوسه امضا: «mona.022» (روی اثر) برنز، برنج و استیل با رنگ کوره‌ای 36×110×157 سانتیمتر تاریخ اثر: 1401 تک‌نسخه
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 88 از مونا پاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.