113 کامبیز صبری (1346) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: کامبیز صبری (1346)
نام اثر : آنوقت‌ها آسمان را جور دیگری می‌دیدیم

امضاء: «Kambiz Sabri 2012 » (روی بدنه)
فایبرگلاس و پلاکسی‌گلاس
35×55×85 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391
شماره 1 از تعداد 2 نسخه به علاوه یک نسخه هنرمند


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 38,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : آنوقت‌ها آسمان را جور دیگری می‌دیدیم

امضاء: «Kambiz Sabri 2012 » (روی بدنه)
فایبرگلاس و پلاکسی‌گلاس
35×55×85 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391
شماره 1 از تعداد 2 نسخه به علاوه یک نسخه هنرمند

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 113 از کامبیز صبری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.