97 کامبیز صبری (متولد 1346) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: کامبیز صبری (متولد 1346)
نام اثر : تا به آنجا که به یاد دارم

امضاء: «Kambiz Sabri 2012 Artist proof» (زیر اثر)
فایبرگلاس و پلاکسی‌گلاس
50×118×75 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391
نسخه هنرمند


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : تا به آنجا که به یاد دارم

امضاء: «Kambiz Sabri 2012 Artist proof» (زیر اثر)
فایبرگلاس و پلاکسی‌گلاس
50×118×75 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391
نسخه هنرمند

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 97 از کامبیز صبری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.