حراج دی 1398

  • آثار برگزیده
  • گالری تصاویر
  • ویدیوها
75

قوس آبی نیلگون
قیمت نهایی فروش : 3,200,000,000 تومان
22

منوچهر یکتایی

طبیعت بیجان
قیمت نهایی فروش : 1,900,000,000 تومان
67

فرهاد مشیری

خوابم یا بیدارم
قیمت نهایی فروش : 1,600,000,000 تومان
49

ژازه تباتبایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
77

پرویز تناولی

از مجموعه هیچ روی صندلی
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
71

فرامرز پیلارام

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 950,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
16

شهریار احمدی

وجد براق از مجموعه معراج
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
45

آیدین آغداشلو

تابستان، زمستان از مجموعه مغربی‌ها
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1