حراج تیر 1397

  • آثار برگزیده
  • گالری تصاویر
  • ویدیوها
50

سهراب سپهری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 5,100,000,000 تومان
23

حسین زنده‌رودی

ه هَوّز، هانسدل
قیمت نهایی فروش : 2,300,000,000 تومان
65

سهراب سپهری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,900,000,000 تومان
74

منصور قندریز

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,300,000,000 تومان
25

رضا مافی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
41

محمود فرشچیان

پیدایش
قیمت نهایی فروش : 900,000,000 تومان
63

منوچهر یکتایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 800,000,000 تومان
12

فریده لاشایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 750,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 750,000,000 تومان
29

بهمن محصص

پرنده I
قیمت نهایی فروش : 750,000,000 تومان
Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1