حراج خرداد 1395

  • آثار برگزیده
  • گالری تصاویر
  • ویدیوها
قیمت نهایی فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,550,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,470,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,250,000,000 تومان
51

محمد احصایی

رقص آبی
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 900,000,000 تومان
11

بهمن محصص

طبیعت بی جان
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
64

جلیل ضیاءپور

من و پرواز
قیمت نهایی فروش : 720,000,000 تومان
Video 1 Video 1 Video 1 Video 1