حراج بهمن 1402

  • آثار برگزیده
  • گالری تصاویر
  • ویدیوها
76

سهراب سپهری

بدون‌عنوان از مجموعه تنه درختان
قیمت برنده مزایده: 20,400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 22,440,000,000 تومان
58

حسین زنده‌رودی

چه کسی می‌نگرد؟
قیمت برنده مزایده: 14,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 15,620,000,000 تومان
83

سهراب سپهری

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 14,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 15,400,000,000 تومان
46

آیدین آغداشلو

مرگ و زندگی از مجموعه خاطرات انهدام
قیمت برنده مزایده: 13,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 14,520,000,000 تومان
54

محمد احصایی

محبت
قیمت برنده مزایده: 9,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 9,900,000,000 تومان
قیمت برنده مزایده: 8,400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 9,240,000,000 تومان
87

فرامرز پیلارام

بدون عنوان
قیمت برنده مزایده: 8,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 8,800,000,000 تومان
31

بهمن محصص

نی لبک زن نشسته
قیمت برنده مزایده: 7,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 7,920,000,000 تومان
32

محمود فرشچیان

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 7,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 7,920,000,000 تومان
8

مسعود عربشاهی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 6,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 6,820,000,000 تومان
Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1 Video 1