107 فرهاد مشیری (متولد 1342) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرهاد مشیری (متولد 1342)
نام اثر : بخواب گل شکستنی

امضاء: «فرهاد مشیری 1382 FARHAD MOSHIRI 2003» (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
114×157 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1382


برآورد قیمت : 5,000 - 3,500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 500,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بخواب گل شکستنی

امضاء: «فرهاد مشیری 1382 FARHAD MOSHIRI 2003» (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
114×157 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1382

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 107 از فرهاد مشیری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.