73 فرهاد مشیری (متولد 1342) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرهاد مشیری (متولد 1342)
نام اثر : شماره های سیاه روی سفید

امضاء: «فرهاد مشیری FARHAD MOSHIRI» (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
250×188 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1381


برآورد قیمت : 8,000 - 6,000 میلیون تومان

رقم نهایی فروش: 850,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شماره های سیاه روی سفید

امضاء: «فرهاد مشیری FARHAD MOSHIRI» (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
250×188 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1381

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 73 از فرهاد مشیری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.