40 فرهاد مشیری (1342) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرهاد مشیری (1342)
نام اثر : الله طلایی

اکریلیک، کریستال و ورق طلا روی بوم آویخته روی پنل
116.5×256 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1388
کاتالوگ کریستیز، آوریل 2012 ، دوبی نمایش داده شده در گالری امنوئل پروتین، پاریس، 2009.


برآورد قیمت : 3,000 - 2,000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 360,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : الله طلایی

اکریلیک، کریستال و ورق طلا روی بوم آویخته روی پنل
116.5×256 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1388
کاتالوگ کریستیز، آوریل 2012 ، دوبی نمایش داده شده در گالری امنوئل پروتین، پاریس، 2009.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 40 از فرهاد مشیری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.