17 عین‌الدین صادق‌زاده (متولد 1345) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: عین‌الدین صادق‌زاده (متولد 1345)
نام اثر : عشق

امضاء: «عین‌الدین صادق‌زاده 94» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
200×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : عشق

امضاء: «عین‌الدین صادق‌زاده 94» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
200×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 17 از عین‌الدین صادق‌زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.