101 عین‌الدین صادق‌زاده (متولد 1345) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: عین‌الدین صادق‌زاده (متولد 1345)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «مهر هنرمند، عین‌الدین صادق‌زاده 1397» (پایین وسط)
ترکیب‌مواد روی بوم
92×222 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 7000 - 5000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 500,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «مهر هنرمند، عین‌الدین صادق‌زاده 1397» (پایین وسط)
ترکیب‌مواد روی بوم
92×222 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 101 از عین‌الدین صادق‌زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.