107 عین‌الدین صادق‌زاده (متولد 1345) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: عین‌الدین صادق‌زاده (متولد 1345)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «عین‌الدین 99» (روی بدنه)
چوب
8×27×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 300,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 330,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «عین‌الدین 99» (روی بدنه)
چوب
8×27×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 107 از عین‌الدین صادق‌زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.