62 عین الدین صادق زاده (1344) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: عین الدین صادق زاده (1344)
نام اثر :

امضاء: «عین‌الدین صادق‌زاده 1389» (پایین راست)
قیر و مرکب روی بوم
120×220 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 38,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «عین‌الدین صادق‌زاده 1389» (پایین راست)
قیر و مرکب روی بوم
120×220 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 62 از عین الدین صادق زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.