4 عین‌الدین صادق‌زاده (متولد 1345) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: عین‌الدین صادق‌زاده (متولد 1345)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: « عین‌الدین صادق‌زاده 1399» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
265×165 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 6000 -4000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 460,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: « عین‌الدین صادق‌زاده 1399» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
265×165 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 4 از عین‌الدین صادق‌زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.