25 افشین پیرهاشمی (متولد 1353) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: افشین پیرهاشمی (متولد 1353)
نام اثر :

امضاء: «Afshin 2010» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
سه لته ای، هر کدام 100×150 سانتی‌متر، در مجموع 300×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 1,200 - 800 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Afshin 2010» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
سه لته ای، هر کدام 100×150 سانتی‌متر، در مجموع 300×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 25 از افشین پیرهاشمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.