86 افشین پیرهاشمی (1353) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: افشین پیرهاشمی (1353)
نام اثر :

امضاء: « Pirhashemi 012» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
100×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: « Pirhashemi 012» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
100×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 86 از افشین پیرهاشمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.