57 افشین پیرهاشمی (متولد 1353) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: افشین پیرهاشمی (متولد 1353)
نام اثر : مصائب مسیح

امضاء: «پیرهاشمی Afshin 2012» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
200×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 100,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : مصائب مسیح

امضاء: «پیرهاشمی Afshin 2012» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
200×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 57 از افشین پیرهاشمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.