48 افشین پیرهاشمی (1353) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: افشین پیرهاشمی (1353)
نام اثر :

امضاء: «Afshin 2010 Pirhashemi» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
100×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Afshin 2010 Pirhashemi» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
100×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 48 از افشین پیرهاشم به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.