41 منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان (1398 – 1301) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان (1398 – 1301)
نام اثر : در ستایش موندریان

امضاء: « m.SH.Farmanfarmaian TEHRAN Nov-2016 » (پشت اثر)
آیینه کاری، ماژیک و گچ روی چوب
130×30 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1384


برآورد قیمت : 3,500 - 2,500 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : در ستایش موندریان

امضاء: « m.SH.Farmanfarmaian TEHRAN Nov-2016 » (پشت اثر)
آیینه کاری، ماژیک و گچ روی چوب
130×30 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1384

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 41 از منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.