95 پویا آریان‌پور (متولد 1350) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: پویا آریان‌پور (متولد 1350)
نام اثر : وسوسه

امضاء: «پویا آریان پور 1394» (روی اثر)
آیینه، گچ و شیشه رنگ شده روی چوب
دو لته‌ای، هر‌کدام 73×70×203 سانتی‌متر، در مجموع 73×140×203 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 2,000 - 1,500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 340,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : وسوسه

امضاء: «پویا آریان پور 1394» (روی اثر)
آیینه، گچ و شیشه رنگ شده روی چوب
دو لته‌ای، هر‌کدام 73×70×203 سانتی‌متر، در مجموع 73×140×203 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 95 از پویا آریان‌پور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.