99 بیتا وکیلی (متولد 1352) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: بیتا وکیلی (متولد 1352)
نام اثر : از مجموعه ایران

امضاء: «بیتا وکیلی 1394» (پایین چپ)
رنگ روغن و اشیای فلزی روی بوم
200×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه ایران

امضاء: «بیتا وکیلی 1394» (پایین چپ)
رنگ روغن و اشیای فلزی روی بوم
200×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 99 از بیتا وکیلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.