42 بیتا وکیلی (متولد 1352) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: بیتا وکیلی (متولد 1352)
نام اثر : باغ تاریخ

امضا: «بیتا وکیلی 1400» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
300×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 6000 - 4000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 440,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : باغ تاریخ

امضا: «بیتا وکیلی 1400» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
300×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 42 از بیتا وکیلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.