144 بیتا وکیلی (متولد 1352) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: بیتا وکیلی (متولد 1352)
نام اثر :

امضاء: «بيتا وکيلي 1389» فارسي (پايين راست)
ترکيب مواد
دو لته اي، هريک 120×200 سانتي متر، در مجموع 240×200 سانتي متر
تاریخ اثر:1389


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 18,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «بيتا وکيلي 1389» فارسي (پايين راست)
ترکيب مواد
دو لته اي، هريک 120×200 سانتي متر، در مجموع 240×200 سانتي متر
تاریخ اثر:1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 144 از بیتا وکیلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.