22 احمد مرشدلو (متولد 1352) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد مرشدلو (متولد 1352)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: « احمد مرشدلو 96» (پایین وسط)
خودکار روی مقوا
120×90 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 32,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: « احمد مرشدلو 96» (پایین وسط)
خودکار روی مقوا
120×90 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396

درباره اثر

فیگورهای بهت‌زده، مغموم و غالباً فرودست شهری مضمون اصلی آثار احمد مرشدلو را تشکیل می‌دهند که در برخی از آن‌ها، همچون اثر حاضر همه‌ی تصویر را به صورت توده‌ای فشرده پر کرده‌اند. وی می‌گوید با آن‌که آدم‌های نقاشی‌های او با الهام از اطرافیانش مصور شده‌اند، هیچگاه ارجاعی مضمونی به فرد مشخصی در واقعیت ندارند و صرفاً از منظر استعاری‌شان قابل فهم هستند.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 22 از احمد مرشدلو به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.