45 محمدعلی ترقی‌جاه (1389-1322) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمدعلی ترقی‌جاه (1389-1322)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «ترقی‌جاه M.A.Taraghijah 2007 » (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386
-این اثر مرمت شده است.


برآورد قیمت : 2,000 - 1,500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 280,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «ترقی‌جاه M.A.Taraghijah 2007 » (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386
-این اثر مرمت شده است.

درباره اثر

نقاشی‌های محمدعلی ترقی‌جاه برآمده از افسانه‌های کهن سرزمین مادری است؛ آنجا که اسب، نشانی از صلح، آرامش و آزادگی بوده و هست. تابلوهای ترقی‌جاه تجسم عالمی مثالی هستند که فضایی ملایم، شفاف و نافذ را بر بستر بوم می‌نشانند. در این بهشت خیالی، اسب‌هایی بی‌وزن، فارغ از زمان و مکان در فضا معلقند. ظرافت در پرداخت، این حیوانات را در تعلیقی عرفانی به حرکت درآورده و میان آسمان و زمین رها کرده است. بدین ترتیب اسب را می‌توان نشان هنری ترقی‌جاه دانست.

در نگاه هنری ترقی‌جاه، مرز «بود» و «نبود» در هم تنیده است. پیکره اسب‌ها به زیبایی در بستر زمینه محو می‌شود و  چنین مرز میان فضای خالی و پُر، تعریفی دوباره را طلب می‌کند. کاربست خط فارسی، که هنرمند تلاشی برای خوانا بودن آن ندارد، همچون پلی میان واژه و تخیل عمل می‌کند و ذهن را به چالش وامی‌دارد. اسب‌های ترقی‌جاه، همچون سفیرانی از عالم صلح به دنیای زمینیان وارد می‌شوند و بر زین خود عشق را به ارمغان می‌آورند. اشکال حیوانی در میان فضای ابرگونه زمینه پیدا و ناپیدا می‌شوند و تخیل‌ورزی مخاطب را به رقصی آرام و پراحساس وامی‌دارند.

در این میان صورت‌ها و پیکره‌های زنان همراه با حرکت مواج و رقص‌گونه اسب‌ها پیدا و ناپیدا می‌شوند. گویی اسب و زن با هم همراه یا یکی شده‌اند تا امتداد زیبایی در بهشت خیالی را به تصویر کشند.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 45 از محمدعلی ترقی‌جاه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.