17 محمدعلی ترقی‌جاه (1389-1322) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمدعلی ترقی‌جاه (1389-1322)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «ترقی جاه M.A.Taraghijah 2008» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 20000 - 15000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 1,800,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «ترقی جاه M.A.Taraghijah 2008» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387

درباره اثر

نقاشی‌های محمدعلی ترقی‌جاه برآمده از افسانه‌های کهن سرزمین مادری است؛ آن‌جا که اسب، نشانی از صلح، آرامش و آزادگی بوده و است. تابلوهای ترقی‌جاه تجسم عالمی مثالی هستند که فضایی ملایم، شفاف و نافذ را بر بستر بوم می‌نشانند. در این بهشت خیالی، اسب‌هایی بی‌وزن، فارغ از زمان و مکان در فضا معلقند. ظرافت در پرداخت، این حیوانات را در تعلیقی عرفانی به حرکت درآورده و میان آسمان و زمین رها کرده است. بدین ترتیب اسب را می‌توان نشان هنری ترقی‌جاه دانست.

در نگاه هنری ترقی‌جاه، مرز «بود» و «نبود» در هم تنیده است. پیکره اسب‌ها به زیبایی در بستر زمینه سفید که سطح وسیعی از تابلو را به خود اختصاص داده، محو می‌شود و چنین مرز میان فضای خالی و پُر، تعریفی دوباره را طلب می‌کند. کاربست خط فارسی، که هنرمند تلاشی برای خوانا بودن آن ندارد، همچون پلی میان واژه و تخیل عمل می‌کند و ذهن را به چالش وامی‌دارد. اسب‌های ترقی‌جاه، همچون سفیرانی از عالم صلح به دنیای زمینیان وارد می‌شوند و بر زین خود عشق را به ارمغان می‌آورند. اشکال حیوانی در میان فضای ابرگونه سفید زمینه پیدا و ناپیدا می‌شوند و تخیل‌ورزی مخاطب را به رقصی آرام و پراحساس وامی‌دارند.

ترقی‌جاه به بیانی سهل و ممتنع در کار با نقش و رنگ دست یافته بود. شناخت دقیق او از فرم‌ اسب‌ها، رنگ‌های گرم و درخشان، در پیچ و تاب نقشمایه‌های خیال‌انگیز، تجسمی رویایی از فضایی فارغ از زمان و مکان پدید می‌آورد. این نگاه حساس و طبیعت‌محور ترقی‌جاه در سایه اندیشه‌ورزی هنرمند و در شکل قوام‌یافته‌اش، با ایجاد تعلیقی عرفانی، شاعرانه و مبتنی بر سنت نگارگری ایرانی، صلح و آرامشی ماندگار را برای انسان امروزی به ارمغان می‌آورد.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 17 از محمدعلی ترقی‌جاه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.