58 ایرج اسکندری (متولد 1335) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: ایرج اسکندری (متولد 1335)
نام اثر : بدون عنوان

ترکیب مواد روی تخته
پنج لته‌ای، هر لت 60×180 سانتیمتر، در مجموع 300×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

ترکیب مواد روی تخته
پنج لته‌ای، هر لت 60×180 سانتیمتر، در مجموع 300×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 58 از ایرج اسکندری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.