32 ایرج اسکندری (متولد 1335) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: ایرج اسکندری (متولد 1335)
نام اثر : عقل سرخ

امضاء: «ایرج اسکندری 1400» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی تخته
چهار‌لته‌ای، هر لت 79×180، در مجموع 316×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 1,200,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : عقل سرخ

امضاء: «ایرج اسکندری 1400» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی تخته
چهار‌لته‌ای، هر لت 79×180، در مجموع 316×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

درباره اثر

مجموعه آیینه‌ها در آثار ایرج اسکندری روایتی انتزاعی از مضامین عرفانی است. ترکیب هندسی، رنگ، متریال و نحوه مواجهه هنرمند با سنت‌های فرهنگی و تصویری ایرانی و اسلامی، زبانی معاصر یافته و دیروز را به امروز متصل می‌کند. تابلوی پیش‌رو با عنوان «عقل سرخ» که به وضوح به اثری با همین عنوان از شیخ اشراق، شهاب‌الدین سهروردی اشاره دارد، از آثار متأخر همین مجموعه است. آیینه که در عرفان و هنر اسلامی به عنوان بازتاب‌دهنده نور شناخته شده، در این تابلو بیانی تازه و امروزی یافته است. مخاطب در مواجهه با اين اثر وجهی تكه‌تكه از صورت خود را می‌بيند که در حقيقت یک پيكره است. سهروردی نیز در «عقل سرخ» در روایتی از داستان تمثیلی سيمرغ از سی مرغ سخن می‌گوید كه یک تن واحد را ساخته‌اند.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 32 از ایرج اسکندری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.