49 لیلی متین‌دفتری (1386-1315) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: لیلی متین‌دفتری (1386-1315)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: « Leyly 72 » (پایین راست)
رنگ‌روغن روی گونی
50×70 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1351
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.


برآورد قیمت : 7000 - 5000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 800,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: « Leyly 72 » (پایین راست)
رنگ‌روغن روی گونی
50×70 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1351
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 49 از لیلی متین‌دفتری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.