9 لیلی متین‌دفتری (1386-1315) سایر آثار
نهمین حراج تهران حراج تیر 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: لیلی متین‌دفتری (1386-1315)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «Leyly 68» (راست وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
73×92 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1347
پیشینه:
اثر حاضر متعلق به یک مجموعه معتبر در پاریس می‌باشد.


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 240,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «Leyly 68» (راست وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
73×92 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1347
پیشینه:
اثر حاضر متعلق به یک مجموعه معتبر در پاریس می‌باشد.

درباره اثر

آثار متین‌دفتری، حتی در انتخاب موضوع نیز خلوص خاص خود را دارند؛ پرتره‌ها و طبیعت‌بیجان‌هایی که او موضوع نقاشی‌های خود قرار می‌داد، بیش از آن‌که موضوع‌محور باشند، فرم‌گرا هستند. رنگ و سطح، در هارمونی آرام با کاربست سادگی، اثری را شکل می‌دهد که تنها در بستر مدرنیستی قابل ادراک خواهد بود.

موضوعات به شدت ساده، که بار ادبی و اجتماعی ندارند، بهانه‌ای هستند برای جست‌وجوهای فرمالیستی متین‌دفتری. مانند اثر حاضر که آشیانه یک پرنده با سه تخم در آن، در نهایت کمینه‌گرایی در میانه تابلو ترسیم شده و سطوح وسیع طیف آبی‌ها از مرکز تابلو به اطراف گسترش یافته‌اند. گویی بیننده با یک اثر انتزاعی روبه‌روست و آشیانه پرنده نیز بهانه‌ای بیش برای نمایش فرم و رنگ و ریتم نیست. بدین طریق هنرمند توانسته بر «فرم» بیش از «محتوا» تأکید ورزد.

با آن‌که لیلی متین‌دفتری در خانواده‌ای با پشتوانه عمیق سیاسی به دنیا آمد، اما همیشه فضای درونی و خلوت خویش را بر عالم پرالتهاب بیرون ترجیح می‌داد. عدم علاقه به مصاحبه و حتی برپایی نمایشگاه، به پیروی از همین خلوت‌گزینی در سراسر عمر با او باقی ماند؛ نگرشی که می‌توان رد پای آن را در زبان هنری کمینه‌گرا و رویکرد خلاصه‌انگار او نیز بازجست. از همین رو، تعداد آثاری که امروزه از متین‌دفتری برجای مانده، اندک و در عین حال منحصر به‌فرد است و همین اقلیت آثار، ارزشی افزون به هر یک از تابلوها می‌بخشد.

لیلی متین‌دفتری پرورش‌یافته هنر غرب بود و تحصیلات خویش را در انگلستان به پایان برد، اما کارهایش دارای هویتی شرقی است. نگاه زنانه که در خلوت تابلو و خطوط ظریف نمایان می‌شود، در تمامی آثار او قابل پیگیری است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 9 از لیلی متین‌دفتری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.