4 علی شیرازی (متولد 1339) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: علی شیرازی (متولد 1339)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «علی شیرازی 1392» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 4000 - 3000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 420,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «علی شیرازی 1392» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 4 از علی شیرازی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.