16 علی شیرازی (متولد 1339) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: علی شیرازی (متولد 1339)
نام اثر : سوره حمد

امضاء: «علی شیرازی 1395» (پایین چپ)
اکریلیک و ورق نقره روی بوم
200×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : سوره حمد

امضاء: «علی شیرازی 1395» (پایین چپ)
اکریلیک و ورق نقره روی بوم
200×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 16 از علی شیرازی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.